Vastuullisuus

Apteekinverkkokauppa.fi on vastuullinen ja laillinen suomalaisen apteekin ylläpitämä verkkopalvelu. Apteekinverkkokauppa.fi -palvelu toimii Jyväskylässä Kuokkalan apteekin tiloissa ja toimintaa pyörittää sama ammattitaitoinen henkilökunta kuin apteekin muutakin tomintaa.

Apteekkitoiminta, mukaanlukien verkkoapteekit, on Suomessa luvanvaraista ja apteekkien toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuste Fimea. Verkkoapteekin laillisuuden voi tarkistaa Fimean (www.fimea.fi) sivuilta.

Kuokkalan apteekin verkkokauppa noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakia, viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kuokkalan apteekki toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa ja muut vastuunsa Suomeen.